Γενικόν μητρώον γεννήσεων και βαπτίσεων της Μητροπόλεως Δέρκων

Registry item uoadl:212203 2205 Read counter

Original Title:
Γενικόν μητρώον γεννήσεων και βαπτίσεων της Μητροπόλεως Δέρκων
Languages of Item:
Greek
Item number:
ΘΕκ. 01
Collectivity:
Κοινότητα Θεραπείων
Date:
1838-1926
Binding:
Κώδικας
Type:
Μητρώο γεννήσεων και βαπτίσεων
Keywords:
Μητρώα
Description:
Καταγράφονται οι γεννήσεις και βαπτίσεις των κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Μακροχωρίου, Βαθυρρύακος (Μπουγιούκντερε), Θεραπείων, Γενή-Μαχαλλέ, Δουμούζδερε, Πύργου (Κεμερμπουργκάζ), Κεφελίκιοϊ, Μικρού Τσεκμετζέ των ετών 1878-1996.
Notes:
Δεν υπάρχουν

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131