Γενικόν μητρώον γεννήσεων και βαπτίσεων της Μητροπόλεως Δέρκων

Κώδικας / Κατάστιχο uoadl:212203 1891 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Γενικόν μητρώον γεννήσεων και βαπτίσεων της Μητροπόλεως Δέρκων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αριθμός τεκμηρίου:
ΘΕκ. 01
Συλλογικό όργανο:
Κοινότητα Θεραπείων
Χρονολογία:
1838-1926
Βιβλιοδεσία:
Κώδικας
Είδος:
Μητρώο γεννήσεων και βαπτίσεων
Λέξεις-κλειδιά:
Μητρώα
Περιεχόμενο:
Καταγράφονται οι γεννήσεις και βαπτίσεις των κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Μακροχωρίου, Βαθυρρύακος (Μπουγιούκντερε), Θεραπείων, Γενή-Μαχαλλέ, Δουμούζδερε, Πύργου (Κεμερμπουργκάζ), Κεφελίκιοϊ, Μικρού Τσεκμετζέ των ετών 1878-1996.
Σημειώσεις:
Δεν υπάρχουν

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131