Μαθητολόγιο

Registry item uoadl:212206 1495 Read counter

Original Title:
Μαθητολόγιο
Languages of Item:
Greek
Item number:
AC. 001
Collectivity:
Σχολείο Aynalicesne
Date:
1911-1935
Binding:
Κώδικας
Type:
Μαθητολόγιο
Keywords:
Σχολικά μητρώα
Description:
Αναφέρονται: ονοματεπώνυμο, ηλικία, καταγωγή, τάξη, προηγούμενο σχολείο, επάγγελμα πατέρα, χρονολογία εγγραφής, δικαίωμα εισιτηρίου, βαθμός ελέγχου, υπηκοότητα, θρήσκευμα, διεύθυνση.
Notes:
Δεν υπάρχουν

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95