Μαθητολόγιο

Κώδικας / Κατάστιχο uoadl:212206 1738 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μαθητολόγιο
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αριθμός τεκμηρίου:
AC. 001
Συλλογικό όργανο:
Σχολείο Aynalicesne
Χρονολογία:
1911-1935
Βιβλιοδεσία:
Κώδικας
Είδος:
Μαθητολόγιο
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολικά μητρώα
Περιεχόμενο:
Αναφέρονται: ονοματεπώνυμο, ηλικία, καταγωγή, τάξη, προηγούμενο σχολείο, επάγγελμα πατέρα, χρονολογία εγγραφής, δικαίωμα εισιτηρίου, βαθμός ελέγχου, υπηκοότητα, θρήσκευμα, διεύθυνση.
Σημειώσεις:
Δεν υπάρχουν

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95