Απογευματινή

Newspaper Archive uoadl:223308 1326 Read counter

Original Title:
Απογευματινή
Item number:
ΑΠ 26
Collectivity:
Δεν υπάρχει
Date:
1 Ιανουαρίου 1926- 12 Φεβρουαρίου 1926
Number of pages:
164
Type:
Εφημερίδα
Keywords:
Πολιτική-οικονομία-κοινωνία
Description:
Ταυτόσημο με το θέμα
Notes:
Δεν υπάρχουν
The digital material of the item is not available.