Απογευματινή

Αρχείο Εφημερίδας uoadl:223308 1348 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Απογευματινή
Αριθμός τεκμηρίου:
ΑΠ 26
Συλλογικό όργανο:
Δεν υπάρχει
Χρονολογία:
1 Ιανουαρίου 1926- 12 Φεβρουαρίου 1926
Αριθμός σελίδων:
164
Είδος Εγγράφου:
Εφημερίδα
Λέξεις-κλειδιά:
Πολιτική-οικονομία-κοινωνία
Περιεχόμενο:
Ταυτόσημο με το θέμα
Σημειώσεις:
Δεν υπάρχουν
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.