Συλλογή λαογραφικής ύλης (εκ του κοινωνικού βίου) από το χωρίο Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.

Folklore Manuscript uoadl:22423 201 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1150
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης (εκ του κοινωνικού βίου) από το χωρίο Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.
Creator:
Χαράλαμπος Κρυπωτός του Γεωργίου
Year submitted:
1970
Data collection period:
Πάσχα 1970
Geographical region:
Λακωνία
Town / Village:
Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30