Κοινωνικό Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Πολυπολιτισμικότητα και Αθλητισμός

Scientific publication - Book uoadl:2417971 1057 Read counter

Unit:
Library and Information Center
Title:
Κοινωνικό Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Πολυπολιτισμικότητα και Αθλητισμός
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2012
Place of publication:
Αθήνα
Authors:
Ειρήνη Καμπερίδου
Publisher:
ΤΕΛΕΘΡΙΟ, Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ
ISBN:
978-960-8410-94-7
Keywords:
Κοινωνική Ενσωμάτωση, Φύλο, Πολυπολιτισμικότητα, Αθλητισμός, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Γυναίκα, αθλητική ταυτότητα, διαχρονικότητα του γυναικείου αποκλεισμού, γυναικεία υποεκπροσώπηση στην αθλητική ηγεσία, ελλειμματική κάλυψη του γυναικείου αθλητισμού στα ΜΜΕ, σεξιστική προβολή της αθλήτριας και των εμπορευματοποιημένων-μοντελοποιημένων αθλητών/τριών, η κρίση των αρρένων με το σώμα τους (σύνδρομο του Άδωνη), αθλητισμός από ισλαμική σκοπιά, μουσουλμάνες αθλήτριες, ανάπτυξη μηχανισμών για την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων, μετανάστευση και ξενοφοβία, παιδεία ειρήνης σήμερα, η χρήση του αθλητισμού στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών βίας: σεξιστικής, ρατσιστικής, ενδοσχολικής (bullying), ηλεκτρονικής (cyberbullying)
Main subject category:
Education - Sport science
Official URL (Publisher):
DOI:
.
Project information:
Η συγγραφέας πραγματεύεται τις σύγχρονες συζητήσεις για το φύλο και το κοινωνικό κεφάλαιο υπό την οπτική της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ισότιμης συμμετοχής και μεταχείρισης στα αθλητικά δρώμενα. Εστιάζει στο θέμα της προώθησης της έμφυλης ισότητας στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο στο γυναικείο φύλο. Κοινωνικές διακρίσεις προκύπτουν και λόγω εθνικότητας, κοινωνικής τάξης, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, σωματικής αναπηρίας, ηλικίας κ.ά. Θεματολογία: κοινωνικό φύλο, αθλητική ταυτότητα, διαχρονικότητα του γυναικείου αποκλεισμού, γυναικεία υποεκπροσώπηση στην αθλητική ηγεσία, ελλειμματική κάλυψη του γυναικείου αθλητισμού στα ΜΜΕ, σεξιστική προβολή της αθλήτριας και των εμπορευματοποιημένων-μοντελοποιημένων αθλητών/τριών, η κρίση των αρρένων με το σώμα τους (σύνδρομο του Άδωνη), αθλητισμός από ισλαμική σκοπιά, μουσουλμάνες αθλήτριες, ανάπτυξη μηχανισμών για την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων, μετανάστευση και ξενοφοβία, παιδεία ειρήνης σήμερα, η χρήση του αθλητισμού στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών βίας: σεξιστικής, ρατσιστικής, ενδοσχολικής (bullying), ηλεκτρονικής (cyberbullying). ... ... ... ... ... Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για φοιτητές, ερευνητές και διδάσκοντες, ειδικά στην κοινωνική περιοχή του αθλητισμού. Το ένα κεφάλαιο είναι στην αγγλική γλώσσα και συμπληρώνεται με ένα παράρτημα που περιέχει μια εισαγωγή και 3 άρθρα στην αγγλική, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητών και του αναγνωστικού κοινού. Αυτά αποτελούν επίσης χρήσιμες πηγές μελέτης για τους φοιτητές διαφόρων εθνικοτήτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus ( pp 256-347 in English)
Gender, Social Capital and Sport by Irene Kamberidou.pdf (1 MB) Open in new window