Κοινωνικό Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Πολυπολιτισμικότητα και Αθλητισμός

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2417971 1115 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Τίτλος:
Κοινωνικό Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Πολυπολιτισμικότητα και Αθλητισμός
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Έτος δημοσίευσης:
2012
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Εκδότης:
ΤΕΛΕΘΡΙΟ, Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ
ISBN:
978-960-8410-94-7
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνική Ενσωμάτωση, Φύλο, Πολυπολιτισμικότητα, Αθλητισμός, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Γυναίκα, αθλητική ταυτότητα, διαχρονικότητα του γυναικείου αποκλεισμού, γυναικεία υποεκπροσώπηση στην αθλητική ηγεσία, ελλειμματική κάλυψη του γυναικείου αθλητισμού στα ΜΜΕ, σεξιστική προβολή της αθλήτριας και των εμπορευματοποιημένων-μοντελοποιημένων αθλητών/τριών, η κρίση των αρρένων με το σώμα τους (σύνδρομο του Άδωνη), αθλητισμός από ισλαμική σκοπιά, μουσουλμάνες αθλήτριες, ανάπτυξη μηχανισμών για την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων, μετανάστευση και ξενοφοβία, παιδεία ειρήνης σήμερα, η χρήση του αθλητισμού στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών βίας: σεξιστικής, ρατσιστικής, ενδοσχολικής (bullying), ηλεκτρονικής (cyberbullying)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Επίσημο URL (Εκδότης):
DOI:
.
Στοιχεία έργου:
Η συγγραφέας πραγματεύεται τις σύγχρονες συζητήσεις για το φύλο και το κοινωνικό κεφάλαιο υπό την οπτική της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ισότιμης συμμετοχής και μεταχείρισης στα αθλητικά δρώμενα. Εστιάζει στο θέμα της προώθησης της έμφυλης ισότητας στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό επισημαίνοντας ότι το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο στο γυναικείο φύλο. Κοινωνικές διακρίσεις προκύπτουν και λόγω εθνικότητας, κοινωνικής τάξης, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, σωματικής αναπηρίας, ηλικίας κ.ά. Θεματολογία: κοινωνικό φύλο, αθλητική ταυτότητα, διαχρονικότητα του γυναικείου αποκλεισμού, γυναικεία υποεκπροσώπηση στην αθλητική ηγεσία, ελλειμματική κάλυψη του γυναικείου αθλητισμού στα ΜΜΕ, σεξιστική προβολή της αθλήτριας και των εμπορευματοποιημένων-μοντελοποιημένων αθλητών/τριών, η κρίση των αρρένων με το σώμα τους (σύνδρομο του Άδωνη), αθλητισμός από ισλαμική σκοπιά, μουσουλμάνες αθλήτριες, ανάπτυξη μηχανισμών για την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων, μετανάστευση και ξενοφοβία, παιδεία ειρήνης σήμερα, η χρήση του αθλητισμού στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών βίας: σεξιστικής, ρατσιστικής, ενδοσχολικής (bullying), ηλεκτρονικής (cyberbullying). ... ... ... ... ... Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για φοιτητές, ερευνητές και διδάσκοντες, ειδικά στην κοινωνική περιοχή του αθλητισμού. Το ένα κεφάλαιο είναι στην αγγλική γλώσσα και συμπληρώνεται με ένα παράρτημα που περιέχει μια εισαγωγή και 3 άρθρα στην αγγλική, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητών και του αναγνωστικού κοινού. Αυτά αποτελούν επίσης χρήσιμες πηγές μελέτης για τους φοιτητές διαφόρων εθνικοτήτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus ( pp 256-347 in English)
Gender, Social Capital and Sport by Irene Kamberidou.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο