Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από το χωριό Αυλώνα της Αττικής

Folklore Manuscript uoadl:254860 115 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
3754
Original Title:
Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από το χωριό Αυλώνα της Αττικής
Creator:
Αναστασία Ν. Παπαχαραλάμπους
Year submitted:
1993
Data collection period:
12 - 20 Απριλίου 1993
Geographical region:
Αττική
Town / Village:
Αυλώνα Αττικής
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Μαρία Νάνου - Χρυσούλη
Αγγελική Νάνου - Μαγγίνα
Σπύρος Μαγγίνας του Ευαγγέλου
Number of pages:
285
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Notes:
σ. 209-271 φωτογραφικό υλικό
The digital material of the item is not available.