Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από το χωριό Αυλώνα της Αττικής

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:254860 114 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3754
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από το χωριό Αυλώνα της Αττικής
Συλλογέας:
Αναστασία Ν. Παπαχαραλάμπους
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1993
Περίοδος συλλογής υλικού:
12 - 20 Απριλίου 1993
Γεωγραφική περιοχή:
Αττική
Πόλη / Χωριό:
Αυλώνα Αττικής
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Μαρία Νάνου - Χρυσούλη
Αγγελική Νάνου - Μαγγίνα
Σπύρος Μαγγίνας του Ευαγγέλου
Αριθμός σελίδων:
285
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Σημειώσεις:
σ. 209-271 φωτογραφικό υλικό
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.