Μιχαήλ Τσερβάντες. Ο επιτήδειος ευγενής δον Κισότης της Μάντσας. Η πρώτη γνωστή ελληνική μετάφραση έργου του Cervantes (τρίτη δεκαετία του 18 ου αιώνα;). Εισαγωγή: Γ. Κεχαγιόγλου – Α. Ταμπάκη. Κείμενο, Γλωσσάρι & Πίνακας Κύριων Ονομάτων: Γ. Κεχαγιόγλου. Πηγές της Νεοελληνικής Γραμματείας και Ιστορίας - Ι [2007 (σ. 813 + 28 εικόνες)]

Scientific publication - Book uoadl:2673107 721 Read counter

Unit:
Department of Theatre Studies
Title:
Μιχαήλ Τσερβάντες. Ο επιτήδειος ευγενής δον Κισότης της Μάντσας. Η πρώτη γνωστή ελληνική μετάφραση έργου του Cervantes (τρίτη δεκαετία του 18 ου αιώνα;). Εισαγωγή: Γ. Κεχαγιόγλου – Α. Ταμπάκη. Κείμενο, Γλωσσάρι & Πίνακας Κύριων Ονομάτων: Γ. Κεχαγιόγλου. Πηγές της Νεοελληνικής Γραμματείας και Ιστορίας - Ι [2007 (σ. 813 + 28 εικόνες)]
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2007
Authors:
Γιώργος Κεχαγιόγλου
Άννα Ταμπάκη
Publisher:
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
ISBN:
ISBN 978 - 960 - 7916 - 71 - 6
Keywords:
Φαναριώτικη παιδεία,
Main subject category:
Language – Literature
The digital material of the item is not available.