Πειράματα με lasers - Ιδιότητες της δέσμης laser

Technical report uoadl:2738573 1346 Read counter

Unit:
Department of Physics
Title:
Πειράματα με lasers - Ιδιότητες της δέσμης laser
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει μέρος της ύλης διδασκαλίας του μαθήματος "Κβαντική Οπτική και lasers" που διδάχθηκε στους τεταρτοετείς φοιτητές του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του Φυσικού Τμήματος, ΕΚΠΑ, από το 2000 έως το 2012. Αποτελεί εισαγωγή στο laser, παρουσιάζοντας πειράματα με αυτά καθώς και την σχετική θεωρία τους.
Publication year:
2009
Authors:
Φωτεινή Παλληκάρη
Keywords:
Laser, Λέηζερ
Main subject category:
Science
laser book Pallikari.pdf (3 MB) Open in new window