Διγλωσσία στην ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης: η χρήση της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση

Research data set uoadl:2839002 951 Read counter

Unit:
Department of Turkish Studies and Modern Asian Studies
Title:
Διγλωσσία στην ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης: η χρήση της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση
Languages of Item:
Greek
Description:
Διδακτορική Διατριβή
Creation year:
2018
Authors:
Μαρία Ρομποπούλου
Keywords:
Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση, διγλωσσία, γλωσσική μειονότητα γλωσσική στάση, δίγλωσση εκπαίδευση, γλωσσικές δεξιότητες, γλωσσική διατήρηση, γλωσσική μεταστροφή
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences