Διγλωσσία στην ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης: η χρήση της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:2839002 1003 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Τίτλος:
Διγλωσσία στην ελληνορθόδοξη μειονότητα της Κωνσταντινούπολης: η χρήση της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περιγραφή:
Διδακτορική Διατριβή
Έτος δημιουργίας:
2018
Συγγραφείς:
Μαρία Ρομποπούλου
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση, διγλωσσία, γλωσσική μειονότητα γλωσσική στάση, δίγλωσση εκπαίδευση, γλωσσικές δεξιότητες, γλωσσική διατήρηση, γλωσσική μεταστροφή
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες