Φύλο και απασχόληση: Ψηφιακός αποκλεισμός, μελλοντική ζήτηση, εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα

Preprint uoadl:2859051 895 Read counter

Unit:
Library and Information Center
Title:
Φύλο και απασχόληση: Ψηφιακός αποκλεισμός, μελλοντική ζήτηση, εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Καμπερίδου, Ειρήνη (2018). Φύλο και απασχόληση:
Ψηφιακός αποκλεισμός, μελλοντική ζήτηση, εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα. Εισήγηση (ως προσκεκλημένη ομιλήτρια) στην Εσπερίδα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΕΜ-ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΚΩΝ (Αίθουσα εκδηλώσεων Τ.Ε.Ε. 29 Νοεμβρίου 2018)
Creation year:
2018
Authors:
Ειρήνη Καμπερίδου
Pages:
1
Keywords:
ψηφιακό χάσμα, ψηφιακός αποκλεισμός, ψηφιακές δεξιότητες, έμφυλη διάσταση, γυναίκα, STEM
Main subject category:
Technology - Computer science
Project information:
European Union of Women (EUW)-Hellenic Section EUW
File: