Φύλο και απασχόληση: Ψηφιακός αποκλεισμός, μελλοντική ζήτηση, εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2859051 996 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Τίτλος:
Φύλο και απασχόληση: Ψηφιακός αποκλεισμός, μελλοντική ζήτηση, εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Καμπερίδου, Ειρήνη (2018). Φύλο και απασχόληση:
Ψηφιακός αποκλεισμός, μελλοντική ζήτηση, εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα. Εισήγηση (ως προσκεκλημένη ομιλήτρια) στην Εσπερίδα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΕΜ-ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΚΩΝ (Αίθουσα εκδηλώσεων Τ.Ε.Ε. 29 Νοεμβρίου 2018)
Έτος δημιουργίας:
2018
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Σελίδες:
1
Λέξεις-κλειδιά:
ψηφιακό χάσμα, ψηφιακός αποκλεισμός, ψηφιακές δεξιότητες, έμφυλη διάσταση, γυναίκα, STEM
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Στοιχεία έργου:
European Union of Women (EUW)-Hellenic Section EUW
Αρχείο: