Τhe patient safety culture in a general, peripheral hospital in Greece

Postgraduate Thesis uoadl:2876225 251 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Library of the School of Health Sciences
Deposit date:
2019-06-18
Year:
2019
Author:
Angeli Eleni
Supervisors info:
Σουλιώτης Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τούντας Ιωάννης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Καντζανού Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Original Title:
Αξιολόγηση της κουλτούρας ασφάλειας των ασθενών σε ένα γενικό επαρχιακό νοσοκομείο της Ελλάδας
Languages:
Greek
Translated title:
Τhe patient safety culture in a general, peripheral hospital in Greece
Summary:
Background: Medical errors and adverse events are usual in public and private medical care and their prevention is an institution of every medical system. One of the first steps to improve patient safety is to assess safety culture in healthcare workers. Unfortunately, little research has been performed in this area in Greek hospitals.
Aim/Methods: The aim of the present study was to assess patient safety culture in a peripheral general hospital in Greece. The tool which had employed was the Greek translation of Hospital Survey on Patient Safety Culture, a rigorously designed questionnaire for measuring inpatient safety culture. The study included 287 healthcare workers of the hospital. Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS 23.0) was used to conduct the statistical analysis on survey data including descriptive statistics and reliability testing of safety parameters.
Results: The response rate was 70.1%. The highest average percent positive responses were for the categories: supervisor/manager expectations & actions promoting patient safety (54.6%), organizational learning-continuous improvement (52.1%) and general understanding of safety (50.1%), while the lowest were for: staffing (17.5%), non-punitive response to errors (20.5%) and teamwork across units (32.9%) and management support for patient safety (33.8%). Health care personnel with a longer employment history had an overall more negative assessment of patient safety culture while healthcare workers in intensive care unit had the best safety culture.
Conclusion: There are safety deficits in hospital functioning, with the most significant problems being identified in management and working conditions. Administrative initiatives are needed to improve working conditions for healthcare professionals.
Main subject category:
Health Sciences
Keywords:
Medical and nursing error (-s), Adverse event (-s), Patient safety culture, Safety climate, Error reporting, Greek hospital
Index:
Yes
Number of index pages:
2
Contains images:
Yes
Number of references:
107
Number of pages:
117
Aggeli Eleni Master.pdf (3 MB) Open in new window