Επανεξετάζοντας την κοινωνική σημασία της Φυσικής Αγωγής και τη θέση της στο σημερινό σχολείο

Scientific publication - Conference Short Paper uoadl:2879687 600 Read counter

Unit:
Library and Information Center
Title:
Επανεξετάζοντας την κοινωνική σημασία της Φυσικής Αγωγής και τη θέση της στο σημερινό σχολείο
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Η Φυσική αγωγή (ΦΑ), ως μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από την ιδιαιτερότητά της , καθώς περιλαμβάνει την οργανωμένη και συστηματική κινητική δραστηριότητα των μαθητών/μαθητριών μέσα από βιωματικές και διαθεματικές προσεγγίσεις. Όπως επισημαίνεται από ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών δεδομένων μέσα από το παιχνίδι και τις αθλοπαιδιές καλλιεργούνται κοινωνικές δεξιότητες και σημαντικές κοινωνικές αξίες— όπως η δικαιοσύνη, το ομαδικό πνεύμα, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός προς τον αντίπαλο και τους κανόνες— που είναι απαραίτητες για μια ποιοτική κοινωνική συνύπαρξη. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μιας εν εξελίξει ποιοτικής έρευνας και εδράζεται σε μια ενδελεχή ανασκόπηση της σχετικής με αυτό το ζήτημα βιβλιογραφίας στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώνεται, αφ’ ενός η σημαντικότητα της ΦΑ για την προετοιμασία σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά ενεργών πολιτών και αφ’ ετέρου διαπιστώνεται ότι οι υλικοτεχνικές υποδομές και ο χρόνος που διατίθεται στο σχολικό πρόγραμμα για το μάθημα της ΦΑ λειτουργούν αναντίστοιχα για την πραγμάτωση των πολύπλευρων σκοπών που καλείται αυτή να εκπληρώσει. Συμπερασματικά και με βάση τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα, προτείνεται η αναδιαμόρφωση του σχολικού προγράμματος σχετικά με το μάθημα της ΦΑ προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν επιπλέον καινοτόμα προγράμματα και να επιτευχθεί ο απώτερος σκοπός της δια βίου άσκησης.
Publication year:
2018
Authors:
Χρυσή Γιοβάνη ,
Ειρήνη Καμπερίδου,
Νικόλαος Πατσαντάρας
Publisher:
Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία
Conference title:
Η Κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή της μεταμόρφωσης του κόσμου
Pages:
58
Keywords:
Φυσική Αγωγή, Κοινωνικές δεξιότητες, Αξίες, Δια βίου άσκηση, Σχολικό πρόγραμμα, Προετοιμασία κοινωνικά ενεργών πολιτών
Main subject category:
Education - Sport science
Project information:
Γιοβάνη, Χ., Καμπερίδου, Ε., & Πατσαντάρας, Ν. (2018). ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, σελ. 58, στο Βιβλίο Περιλήψεων του 6ου Συνεδρίου της ΕΚΕ, «Η κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή της μεταμόρφωσης του κόσμου»: 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΚΕ) - HELLENIC SOCIOLOGICAL SOCIETY (HSS), 28-31 Μαρτίου 2018 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΚΕ). Εισήγηση στις 31 Μαρτιού, στη Συνεδρία: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
eke_conf_2018_programme_book_0(4).pdf (6 MB) Open in new window

 

eke_conference_2018__book_of_abstracts_0.pdf (1 MB) Open in new window