Παθολογικό Ταμείο

Subfolder uoadl:2879805 404 Read counter

Title:
Παθολογικό Ταμείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία
του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1860-1861
Usher Number:
358.1
Extent:
11 Σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παθολογικό Ταμείο
Other subject categories:
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Mιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Νικόλαος Παπαλεξόπουλος, Υπουργός των Εσωτερικών,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Στέφανος Σταυρινάκης, διευθυντής, ανατομικοπαθολογικό μουσείο,
Νομάρχης, Δήμαρχος, Λακωνία,
Α. Κεόσης, νομοϊατρός, Λακωνία,
αναφορά, γέννηση, τέρας, πτώμα, άνθρωπος, περιοχή, Καστανία, Λακωνία, γέννηση, πρόβατο, τέρας, περιοχή, Σελλασία, περιγραφή, αναλυτική, παρασκευή, φαρμακείο, κιβώτιο, αποστολή, υγειονόμος Πειραιώς, παράδοση, παραλαβή,
Χαράλαμπος Παπαθεοφιλόπουλος, κάτοικος, δήμος, Καστανία, Λακωνία, πατέρας, άπορος, χρηματική βοήθεια.
The digital material of the item is not available.