Παθολογικό Ταμείο

Υποφάκελος uoadl:2879805 405 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παθολογικό Ταμείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία
του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1860-1861
Ταξιθετικός αριθμός:
358.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
11 Σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παθολογικό Ταμείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Mιχαήλ Ποτλής, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Νικόλαος Παπαλεξόπουλος, Υπουργός των Εσωτερικών,
Αλέξιος Πάλλης, πρύτανης,
Στέφανος Σταυρινάκης, διευθυντής, ανατομικοπαθολογικό μουσείο,
Νομάρχης, Δήμαρχος, Λακωνία,
Α. Κεόσης, νομοϊατρός, Λακωνία,
αναφορά, γέννηση, τέρας, πτώμα, άνθρωπος, περιοχή, Καστανία, Λακωνία, γέννηση, πρόβατο, τέρας, περιοχή, Σελλασία, περιγραφή, αναλυτική, παρασκευή, φαρμακείο, κιβώτιο, αποστολή, υγειονόμος Πειραιώς, παράδοση, παραλαβή,
Χαράλαμπος Παπαθεοφιλόπουλος, κάτοικος, δήμος, Καστανία, Λακωνία, πατέρας, άπορος, χρηματική βοήθεια.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.