Άμεση λαογραφική συλλογή από το χωριό Σάλακος της επαρχίας Ρόδου, νομού Δωδεκανήσου.

Folklore Manuscript uoadl:2880506 352 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
3799
Original Title:
Άμεση λαογραφική συλλογή από το χωριό Σάλακος της επαρχίας Ρόδου, νομού Δωδεκανήσου.
Creator:
Petavraki Maria-Eirini tou Emmanouil
Year submitted:
2008
Data collection period:
Πάσχα 2008
Geographical region:
Ρόδος
Town / Village:
Σάλακος
Sources:
Field work
Number of pages:
88
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Notes:
Συνοδευτικό υλικό - τεκμήρια εργασίας: 2 οπτικοί δίσκοι (cd) (περιέχουν συνεντεύξεις πληροφορητών)
The digital material of the item is not available.