Άμεση λαογραφική συλλογή από το χωριό Σάλακος της επαρχίας Ρόδου, νομού Δωδεκανήσου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:2880506 383 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3799
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άμεση λαογραφική συλλογή από το χωριό Σάλακος της επαρχίας Ρόδου, νομού Δωδεκανήσου.
Συλλογέας:
Πεταυράκη Μαρία-Ειρήνη του Εμμανουήλ
Έτος κατάθεσης εργασίας:
2008
Περίοδος συλλογής υλικού:
Πάσχα 2008
Γεωγραφική περιοχή:
Ρόδος
Πόλη / Χωριό:
Σάλακος
Πηγές:
Επιτόπια έρευνα
Αριθμός σελίδων:
88
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Σημειώσεις:
Συνοδευτικό υλικό - τεκμήρια εργασίας: 2 οπτικοί δίσκοι (cd) (περιέχουν συνεντεύξεις πληροφορητών)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.