Άμεση λαογραφική εργασία από το χωριό Κρούστας, επαρχίας Αγ. Νικολάου, νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Folklore Manuscript uoadl:2880508 487 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
3800
Original Title:
Άμεση λαογραφική εργασία από το χωριό Κρούστας, επαρχίας Αγ. Νικολάου, νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.
Creator:
Tavlaki Evangelia tou Nikolaou
Year submitted:
2008
Data collection period:
Πάσχα 2008
Geographical region:
Λασίθι
Town / Village:
Κρούστας Αγ. Νικολάου
Sources:
Field work
Number of pages:
95
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Notes:
Συνοδευτικό υλικό - τεκμήρια εργασίας: 1 κασσέτα (περιέχει συνεντεύξεις πληροφορητών)
The digital material of the item is not available.