Άμεση λαογραφική εργασία από το χωριό Κρούστας, επαρχίας Αγ. Νικολάου, νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:2880508 488 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3800
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άμεση λαογραφική εργασία από το χωριό Κρούστας, επαρχίας Αγ. Νικολάου, νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.
Συλλογέας:
Ταυλάκη Ευαγγελία του Νικολάου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
2008
Περίοδος συλλογής υλικού:
Πάσχα 2008
Γεωγραφική περιοχή:
Λασίθι
Πόλη / Χωριό:
Κρούστας Αγ. Νικολάου
Πηγές:
Επιτόπια έρευνα
Αριθμός σελίδων:
95
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Σημειώσεις:
Συνοδευτικό υλικό - τεκμήρια εργασίας: 1 κασσέτα (περιέχει συνεντεύξεις πληροφορητών)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.