Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από το Βαμβακόφυτο Σερρών.

Folklore Manuscript uoadl:2880666 434 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
3804
Original Title:
Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από το Βαμβακόφυτο Σερρών.
Creator:
Fragkopoulou Styliani
Year submitted:
2009
Data collection period:
Μάιος - Ιούλιος 2000, Οκτώβριος 2001
Geographical region:
Σέρρες
Town / Village:
Βαμβακόφυτο Σιντικής Σερρών
Σάβιακο
Sources:
Field work
Number of pages:
565
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Notes:
Συνοδευτικό υλικό - τεκμήρια εργασίας: 1 κασσέτα με τραγούδια και μουσική από το Βαμβακόφυτο Σιντικής Σερρών και 111 αριθμημένες φωτογραφίες (από τις 139 που υπάρχουν στην εργασία).
The digital material of the item is not available.