Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από το Βαμβακόφυτο Σερρών.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:2880666 455 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3804
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού από το Βαμβακόφυτο Σερρών.
Συλλογέας:
Φραγκοπούλου Στυλιανή
Έτος κατάθεσης εργασίας:
2009
Περίοδος συλλογής υλικού:
Μάιος - Ιούλιος 2000, Οκτώβριος 2001
Γεωγραφική περιοχή:
Σέρρες
Πόλη / Χωριό:
Βαμβακόφυτο Σιντικής Σερρών
Σάβιακο
Πηγές:
Επιτόπια έρευνα
Αριθμός σελίδων:
565
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Σημειώσεις:
Συνοδευτικό υλικό - τεκμήρια εργασίας: 1 κασσέτα με τραγούδια και μουσική από το Βαμβακόφυτο Σιντικής Σερρών και 111 αριθμημένες φωτογραφίες (από τις 139 που υπάρχουν στην εργασία).
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.