Αγία Παρασκευή - Τσέλου Ναυπλίου (δήμου Ασίνης, νομού Αργολίδας): συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού.

Folklore Manuscript uoadl:2880685 388 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
3805
Original Title:
Αγία Παρασκευή - Τσέλου Ναυπλίου (δήμου Ασίνης, νομού Αργολίδας): συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού.
Creator:
Tsirikou Eleni tou Nikolaou
Year submitted:
2010
Data collection period:
Απρίλιος - Μάιος 2010
Geographical region:
Αργολίδα
Town / Village:
Αγία Παρασκευή Ναυπλίου
Τσέλο Ναυπλίου
Sources:
Field work
Number of pages:
209
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Notes:
Συνοδευτικό υλικό - τεκμήρια εργασίας: 1 οπτικός δίσκος (cd) με την ψηφιακή μορφή της εργασίας και 5 οπτικοί δίσκοι (dvd) με το οπτικοακουστικό υλικό της εργασίας (συνεντεύξεις, μαρτυρίες, κ.ά.)
The digital material of the item is not available.