Αγία Παρασκευή - Τσέλου Ναυπλίου (δήμου Ασίνης, νομού Αργολίδας): συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:2880685 393 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3805
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αγία Παρασκευή - Τσέλου Ναυπλίου (δήμου Ασίνης, νομού Αργολίδας): συλλογή πρωτογενούς λαογραφικού υλικού.
Συλλογέας:
Τσιρίκου Ελένη του Νικολάου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
2010
Περίοδος συλλογής υλικού:
Απρίλιος - Μάιος 2010
Γεωγραφική περιοχή:
Αργολίδα
Πόλη / Χωριό:
Αγία Παρασκευή Ναυπλίου
Τσέλο Ναυπλίου
Πηγές:
Επιτόπια έρευνα
Αριθμός σελίδων:
209
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Σημειώσεις:
Συνοδευτικό υλικό - τεκμήρια εργασίας: 1 οπτικός δίσκος (cd) με την ψηφιακή μορφή της εργασίας και 5 οπτικοί δίσκοι (dvd) με το οπτικοακουστικό υλικό της εργασίας (συνεντεύξεις, μαρτυρίες, κ.ά.)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.