Βάγια Θηβών Βοιωτίας: συλλογή λαογραφικού υλικού. Ο Βλάχικος γάμος των Βαγίων.

Folklore Manuscript uoadl:2880805 422 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
3806
Original Title:
Βάγια Θηβών Βοιωτίας: συλλογή λαογραφικού υλικού. Ο Βλάχικος γάμος των Βαγίων.
Creator:
Meletiou Maria
Miliou Konstantina
Year submitted:
2010
Data collection period:
Μάιος 2010
Geographical region:
Βοιωτία
Town / Village:
Βάγια Θηβών
Sources:
Field work
Number of pages:
130
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Notes:
Συνοδευτικό υλικό - τεκμήρια εργασίας: 2 οπτικοί δίσκοι (DVD) με αναπαράσταση Βλάχικου γάμου το 2007, 1 οπτικός δίσκος (cd) με τραγούδια - πρωτότυπο υλικό από το έθιμο του Βλάχικου γάμου, 1 οπτικός δίσκος (cd) με συνέντευξη της Χαροκόπου Βασιλικής για την ιστορία του Βλάχικου γάμου, 1 οπτικός δίσκος (DVD) με σαρώσεις του φωτογραφικού υλικού και το σύνολο της εργασίας σε αρχείο word, 2 αφίσες διαφημιστικές για την αναβίωση του Βλάχικου γάμου του 2006.
The digital material of the item is not available.