Βάγια Θηβών Βοιωτίας: συλλογή λαογραφικού υλικού. Ο Βλάχικος γάμος των Βαγίων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:2880805 440 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3806
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βάγια Θηβών Βοιωτίας: συλλογή λαογραφικού υλικού. Ο Βλάχικος γάμος των Βαγίων.
Συλλογέας:
Μελετίου Μαρία
Μήλιου Κωνσταντίνα
Έτος κατάθεσης εργασίας:
2010
Περίοδος συλλογής υλικού:
Μάιος 2010
Γεωγραφική περιοχή:
Βοιωτία
Πόλη / Χωριό:
Βάγια Θηβών
Πηγές:
Επιτόπια έρευνα
Αριθμός σελίδων:
130
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Σημειώσεις:
Συνοδευτικό υλικό - τεκμήρια εργασίας: 2 οπτικοί δίσκοι (DVD) με αναπαράσταση Βλάχικου γάμου το 2007, 1 οπτικός δίσκος (cd) με τραγούδια - πρωτότυπο υλικό από το έθιμο του Βλάχικου γάμου, 1 οπτικός δίσκος (cd) με συνέντευξη της Χαροκόπου Βασιλικής για την ιστορία του Βλάχικου γάμου, 1 οπτικός δίσκος (DVD) με σαρώσεις του φωτογραφικού υλικού και το σύνολο της εργασίας σε αρχείο word, 2 αφίσες διαφημιστικές για την αναβίωση του Βλάχικου γάμου του 2006.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.