Τhe “socialpedagogy.gr” blog as a socio-pedagogical community of practice for teachers

Postgraduate Thesis uoadl:2899155 110 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
Library of the School of Education
Deposit date:
2020-03-10
Year:
2020
Author:
Kontogianni Eleni
Supervisors info:
Ελένη Σιάνου – Κύργιου, Καθηγήτρια ,ΦΠΨ Παν/μίου Ιωαννίνων
Αγγελική Βουδούρη, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Ηρώ Μυλωνάκου – Κεκέ, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Original Title:
Το ιστολόγιο "socialpedagogy.gr" ως κοινωνικο-παιδαγωγική κοινότητα πρακτικής και μάθησης για εκπαιδευτικούς
Languages:
Greek
Translated title:
Τhe “socialpedagogy.gr” blog as a socio-pedagogical community of practice for teachers
Summary:
This diploma thesis is about the creation of the “socialpedagogy.gr” blog, which was designed as a socio-pedagogical online community of practice for teachers across Greece, with no regard for their teaching specialization, level or working context. The presentation of the blog is preceded by the theoretical segment of the assignment, which includes the use cases of Social Computing, and more specifically, those of social networks and the operation of online communities of practice. Next, the design and implementation of “socialpedagogy.gr” is analyzed, which focuses on the need for training and support for teachers working in Greece regarding socio-pedagogical issues, as well as the effort put into its spread, rating, and development. In this context, a presentation regarding the survey conducted in the first two months of socialpedagogy.gr's operation follows, during which opinions of teachers were recorded, to evaluate the blog’s features and its ability to meet the needs of a socio-pedagogical community of practice. The assignment is concluded with the survey’s results and with specific suggestions for the future of “socialpedagogy.gr”.
Main subject category:
Technology - Computer science
Keywords:
socialpedagogy.gr, Social Computing, Social Pedagogy, social media, communities of practice, socio-pedagogical issues, teachers
Index:
No
Number of index pages:
0
Contains images:
Yes
Number of references:
122
Number of pages:
119
Το ιστολόγιο «socialpedagogy.gr» ως κοινωνικο-παιδαγωγική κοινότητα πρακτικής και μάθησης για εκπαιδευτικούς.pdf (3 MB) Open in new window