Η μη δομική τρωτότητα του Αρεταιείου Νοσοκομείου

Preprint uoadl:2918450 376 Read counter

Unit:
Department of Geology and Geoenviromment
Title:
Η μη δομική τρωτότητα του Αρεταιείου Νοσοκομείου
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Στην Ελλάδα οι περισσότερες φυσικές καταστροφές που συμβαίνουν είναι σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ Τα φυσικά αυτά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια έχουν ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής που γίνεται τόσο στη χώρα μας όσο και σ’ όλο τον υπόλοιπο πλανήτη.
Στην εργασία αυτή θα κάνουμε μια αναφορά στην εξέλιξη και διαχείριση των καταστροφών και κρίσεων στη χώρα μας μέσω της Πολιτικής Προστασίας.
Επίσης θα γίνει έρευνα στην τρωτότητα των μη δομικών στοιχείων του πρώτου Πανεπιστημιακού νοσοκομείου του «Αρεταιείου» το οποίο έχει κτιστεί το 1898 και τις αλλαγές που έχουν γίνει στο κτίριο σύμφωνα με τους αντισεισμικούς κανονισμούς.
Τέλος από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν μέσα από την έρευνα θα προτείνουμε λύσεις για να μην υπάρξουν στο μέλλον κίνδυνοι σε ενδεχόμενο σεισμό.
Creation year:
2020
Authors:
Ιωάννα Μπαλτατζή
Pages:
192
Keywords:
Φυσικές Καταστροφές, Τρωτότητα (Δομική και μη δομική) , Διακινδύνευση, Κίνδυνος, Αρεταίειο Νοσοκομείο.
Main subject category:
Science
Project information:
Διπλωματική εργασία
The digital material of the item is not available.