Η μη δομική τρωτότητα του Αρεταιείου Νοσοκομείου

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2918450 141 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Τίτλος:
Η μη δομική τρωτότητα του Αρεταιείου Νοσοκομείου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην Ελλάδα οι περισσότερες φυσικές καταστροφές που συμβαίνουν είναι σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ Τα φυσικά αυτά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια έχουν ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής που γίνεται τόσο στη χώρα μας όσο και σ’ όλο τον υπόλοιπο πλανήτη.
Στην εργασία αυτή θα κάνουμε μια αναφορά στην εξέλιξη και διαχείριση των καταστροφών και κρίσεων στη χώρα μας μέσω της Πολιτικής Προστασίας.
Επίσης θα γίνει έρευνα στην τρωτότητα των μη δομικών στοιχείων του πρώτου Πανεπιστημιακού νοσοκομείου του «Αρεταιείου» το οποίο έχει κτιστεί το 1898 και τις αλλαγές που έχουν γίνει στο κτίριο σύμφωνα με τους αντισεισμικούς κανονισμούς.
Τέλος από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν μέσα από την έρευνα θα προτείνουμε λύσεις για να μην υπάρξουν στο μέλλον κίνδυνοι σε ενδεχόμενο σεισμό.
Έτος δημιουργίας:
2020
Συγγραφείς:
Ιωάννα Μπαλτατζή
Σελίδες:
192
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσικές Καταστροφές, Τρωτότητα (Δομική και μη δομική) , Διακινδύνευση, Κίνδυνος, Αρεταίειο Νοσοκομείο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Στοιχεία έργου:
Διπλωματική εργασία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.