Ο Οικονομικός Χαρακτήρας των Πανηγυριών: Επιτόπια Έρευνα στη Βάρη Αττικής

Scientific publication - Conference Short Paper uoadl:2918623 200 Read counter

Unit:
Department of Physical Education & Sport Science
Title:
Ο Οικονομικός Χαρακτήρας των Πανηγυριών: Επιτόπια Έρευνα στη Βάρη Αττικής
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Η παρούσα μελέτη διερευνά την οικονομική διάσταση των πανηγυριών στην Ελλάδα και τη σημασία τους σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης το πανηγύρι στη Βάρη Αττικής που πραγματοποιείται με αφορμή την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου). Η έρευνα της οικονομικής διάστασης του πολιτισμού τις τελευταίες δεκαετίες, διαρκώς αναπτύσσεται, διευρύνεται και συστηματοποιείται. Ο πολιτισμός σήμερα παράγει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα, με σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγική διαδικασία και την οικονομική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, το πανηγύρι σήμερα αλλά και παλαιότερα, πέρα από τα θρησκευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά σημαινόμενα και χαρακτηριστικά του, αντανακλά και αντιπροσωπεύει ένα κεντρικό οικονομικό φαινόμενο στη ζωή της κοινότητας ενώ ταυτόχρονα, αποτελεί ένα μέσον και εργαλείο τοπικής ανάπτυξης. Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η εθνογραφική μέθοδος και η επιτόπια ανθρωπολογική έρευνα (fieldwork) ενώ πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις (ημιδομημένη συνέντευξη) και συμμετοχική παρατήρηση. Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι παρά την οικονομική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει κυρίως τα κέρδη των πλανόδιων εμπόρων και των μικροπωλητών, το πανηγύρι εξακολουθεί και στη σημερινή εποχή να αποτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό και οικονομικό γεγονός για την τοπική κοινωνία. Επιπρόσθετα όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας η τόνωση της τοπικής οικονομίας είναι σημαντική, αφού μια ποικιλότητα επαγγελματικών ομάδων και θεσμικών φορέων εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το πανηγύρι.
Publication year:
2017
Authors:
Μαρία Καρέλλα ,
Ειρήνη Καμπερίδου,
Χρήστος Παπακώστας
Publisher:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ)
Conference title:
"Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία – Πολιτισμός"
Pages:
92-93
Keywords:
Πανηγύρι, Οικονομική/Κοινωνική/Πολιτισμική διάσταση, Αστικός/Θρησκευτικός τουρισμός, Τοπική ανάπτυξη, Βάρη Αττικής
Main subject category:
Education - Sport science
Project information:
Ανακοίνωση στα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο Σύγχρονο Κόσμο: Παιδεία - Κοινωνία – Πολιτισμός. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, πρώτη έκδοση: σελ. 92-93. Copy at http://www.tinyurl.com/y3e38e4r
conference_proceedings._praktika_synedrioy_1st_edition_may_2017_.pdf (3 MB) Open in new window