Συλλογή λαογραφικής ύλης από τη Ζάκυνθο.

Folklore Manuscript uoadl:2926988 288 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
2481
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης από τη Ζάκυνθο.
Creator:
Ευφροσύνη Λαμπρακοπούλου
Year submitted:
1975
Data collection period:
Πάσχα 1975
Geographical region:
Νησιά Ιονίου
Town / Village:
Ζάκυνθος
Sources:
Επιτόπια έρευνα
Number of pages:
121
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Notes:
Συμπληρωματκή συλλογή λαογραφικής ύλης από την Ζάκυνθο, της ίδιας συλλογέως, υπάρχει στο χειρόγραφο 2865 https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/167835
The digital material of the item is not available.