Συλλογή λαογραφικής ύλης από τη Ζάκυνθο.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:2926988 287 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
2481
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης από τη Ζάκυνθο.
Συλλογέας:
Ευφροσύνη Λαμπρακοπούλου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1975
Περίοδος συλλογής υλικού:
Πάσχα 1975
Γεωγραφική περιοχή:
Νησιά Ιονίου
Πόλη / Χωριό:
Ζάκυνθος
Πηγές:
Επιτόπια έρευνα
Αριθμός σελίδων:
121
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Σημειώσεις:
Συμπληρωματκή συλλογή λαογραφικής ύλης από την Ζάκυνθο, της ίδιας συλλογέως, υπάρχει στο χειρόγραφο 2865 https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/167835
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.