Συζητώντας για την απλή αρμονική ταλάντωση με ενσώματους κώδικες

Scientific publication - Conference Paper uoadl:2929408 64 Read counter

Unit:
Department of Early Childhood Education
Title:
Συζητώντας για την απλή αρμονική ταλάντωση με ενσώματους κώδικες
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Η εργασία αυτή αποτελεί μία προσπάθεια εύρεσης σωματικών αναπαραστάσεων για κάποιες διαστάσεις του φαινομένου της απλής αρμονικής ταλάντωσης, και βασίζεται θεωρητικά στην προσέγγιση ότι η νόηση σχετίζεται και με τις ενσώματες αλληλεπιδράσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Μεθοδολογικά αυτό διερευνάται, μέσω της αλληλεπίδρασης ενός καθηγητή φυσικής με έναν εικαστικό καλλιτέχνη. Οι δυο ερευνητές πραγματοποίησαν 3 συναντήσεις διάρκειας 3 ωρών περίπου η καθεμία, οι οποίες βιντεοσκοπήθηκαν. Τα βασικά σημεία της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης ήταν τα εξής: α) κατασκευή και χρήση από την πλευρά του καθηγητή φυσικής ενός χάρτη εννοιών που αφορούσε σε όψεις της αρμονικής ταλάντωσης όπως ημιτονοειδής συνάρτηση, απομάκρυνση, συχνότητα, περίοδος, πλάτος, κυκλική συχνότητα, φάση, διαφορά φάσης, β) ερωταποκρίσεις μεταξύ των δυο εμπλεκόμενων, γ) εφαρμογές (σωματικές) από τον καλλιτέχνη στην προσπάθειά του να απαντήσει. Φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση συντόνισε τους δύο ερευνητές προς την επιζήτηση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας, το οποίο οδήγησε σε ενσώματες αναπαραστάσεις και από τα δύο μέρη. Καταδείχθηκε ότι ο εικαστικός καλλιτέχνης χρησιμοποιώντας το σώμα του μπορούσε τελικά να απαντήσει σε τυπικές ερωτήσεις που αφορούν στο φαινόμενο, ενώ ο φυσικός «απαντούσε» χρησιμοποιώντας μαθηματικούς υπολογισμούς. Ενδεχομένως τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις, παρόλο που έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας για να μεθοδευτούν, μπορεί να κάνουν πιο λειτουργικά τα αντικείμενα των φυσικών επιστημών εισφέροντας δυναμικά στο διδακτικό μετασχηματισμό τους.
Publication year:
2019
Authors:
Παντελής Κωνσταντίνου
Παναγιώτης Παντίδος
Publisher:
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Conference title:
Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση - Φυσικές επιστήμες, εκπαίδευση, πολιτισμός
Pages:
88-92
Keywords:
απλή αρμονική ταλάντωση, ενσώματη νόηση
Main subject category:
Education - Sport science
Kontantinou_Pantidos.pdf (1 MB) Open in new window