Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς - Νησιωτικὴ Ἑλλάς. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων μουσικῶν κωδίκων τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν ἱερῶν μονῶν, τῶν ἱερῶν ναῶν, ὡς καὶ λοιπῶν συλλογῶν, τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδος-Ὕδρα

Scientific publication - Book uoadl:2936284 12 Read counter

Unit:
Department of Music Studies
Title:
Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς - Νησιωτικὴ Ἑλλάς. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων μουσικῶν κωδίκων τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν ἱερῶν μονῶν, τῶν ἱερῶν ναῶν, ὡς καὶ λοιπῶν συλλογῶν, τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδος-Ὕδρα
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2005
Place of publication:
Αθήνα
Authors:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Publisher:
Ίδρυμα Bυζαντινής Μουσικολογίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
ISBN:
960-86798-9-5
Keywords:
Byzantine Music, Byzantine Musicology, Hellenic (Byzantine) Music and Musicology, Historical Musicology, Byzantine Music, Byzantine Music Theory
Main subject category:
Fine arts - Entertainment
Τα-χειρόγραφα-βυζαντινής-μουσικής-Νησιωτική-Ελλάς.-1-Ύδρα-small.pdf (14 MB) Open in new window