Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς - Νησιωτικὴ Ἑλλάς. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων μουσικῶν κωδίκων τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν ἱερῶν μονῶν, τῶν ἱερῶν ναῶν, ὡς καὶ λοιπῶν συλλογῶν, τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδος-Ὕδρα

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936284 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τίτλος:
Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς - Νησιωτικὴ Ἑλλάς. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων μουσικῶν κωδίκων τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν ἱερῶν μονῶν, τῶν ἱερῶν ναῶν, ὡς καὶ λοιπῶν συλλογῶν, τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδος-Ὕδρα
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Έτος δημοσίευσης:
2005
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Εκδότης:
Ίδρυμα Bυζαντινής Μουσικολογίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
ISBN:
960-86798-9-5
Λέξεις-κλειδιά:
Byzantine Music, Byzantine Musicology, Hellenic (Byzantine) Music and Musicology, Historical Musicology, Byzantine Music, Byzantine Music Theory
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία
Τα-χειρόγραφα-βυζαντινής-μουσικής-Νησιωτική-Ελλάς.-1-Ύδρα-small.pdf (14 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο