Ὁ πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου

Scientific publication - Book uoadl:2936294 52 Read counter

Unit:
Department of Music Studies
Title:
Ὁ πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου
Languages of Item:
Greek
Publication year:
2014
Place of publication:
Αθήνα
Authors:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Publisher:
Άθως-Αθ. Σταμούλης
ISBN:
978- 960- 495- 151- 2
Keywords:
Byzantine Music, Byzantine Musicology, Hellenic (Byzantine) Music and Musicology, Historical Musicology, Byzantine Music, Byzantine Music Theory
Main subject category:
Fine arts - Entertainment
The digital material of the item is not available.