Ὁ πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2936294 53 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τίτλος:
Ὁ πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Έτος δημοσίευσης:
2014
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Συγγραφείς:
Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης
Εκδότης:
Άθως-Αθ. Σταμούλης
ISBN:
978- 960- 495- 151- 2
Λέξεις-κλειδιά:
Byzantine Music, Byzantine Musicology, Hellenic (Byzantine) Music and Musicology, Historical Musicology, Byzantine Music, Byzantine Music Theory
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.