"Μusical Stimulus and Motor Control Indices in Persons with Autism"

Graduate Thesis uoadl:2944779 32 Read counter

Unit:
Department of Physical Education & Sport Science
Library of the School of Physical Education and Sport Science
Deposit date:
2021-05-10
Year:
2021
Author:
KONSTANTI ELENI
Supervisors info:
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού , ίδρυμα ΕΚΠΑ, Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της άσκησης,
Original Title:
«Μουσικό ακουστικό ερέθισμα και δείκτες κινητικού ελέγχου ατόμων με αυτισμό»
Languages:
Greek
Translated title:
"Μusical Stimulus and Motor Control Indices in Persons with Autism"
Summary:
oxi
Main subject category:
Education - Sport science
Keywords:
balance, autism, musical stimulus, motor control
Index:
Yes
Number of index pages:
5
Contains images:
Yes
Number of references:
25
Number of pages:
51
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ_ΠΤΥΧΙΑΚΗ-Pergamos_10-May_2021.pdf (2 MB) Open in new window