Σχέδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας σε επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκηνώσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. η περίπτωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΚΠΑ.

Research data set uoadl:2947980 256 Read counter

Unit:
Department of Geology and Geoenviromment
Title:
Σχέδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας σε επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκηνώσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. η περίπτωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΚΠΑ.
Languages of Item:
Greek
Description:
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αξιολόγηση της επιχειρησιακής
ετοιμότητας αθλητικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση φυσικών
καταστροφών εστιάζοντας στο χώρο του ΕΚΠΑ. Η έρευνα
επικεντρώθηκε στο Γυμναστήριο κολυμβητήριο του προσωπικού
στην Φ.Ε.Π.Α και σε εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Δάφνη. Σε
όλες τις περιπτώσεις έγινε προσπάθεια αντίληψης του κινδύνου μία
αντιμετώπιση που βασίζεται στην ατομική προσέγγιση. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση η προσέγγιση έγινε από την μεριά του
ειδικευμένου εκπαιδευτή. Επίσης αναζητήθηκαν τρωτά σημεία τα
οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν εστίες κινδύνου σε περίπτωση
σεισμού ή πυρκαγιάς.
Creation year:
2021
Authors:
Αλέξανδρος -Ευστράτιος Σαλάκος
Keywords:
αντίληψη κινδύνου, τρωτότητα, αθλητικές εγκαταστάσεις, επικινδυνότητα
Main subject category:
Education - Sport science