Σχέδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας σε επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκηνώσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. η περίπτωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΚΠΑ.

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:2947980 295 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Τίτλος:
Σχέδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας σε επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκηνώσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. η περίπτωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΚΠΑ.
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περιγραφή:
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αξιολόγηση της επιχειρησιακής
ετοιμότητας αθλητικών εγκαταστάσεων σε περίπτωση φυσικών
καταστροφών εστιάζοντας στο χώρο του ΕΚΠΑ. Η έρευνα
επικεντρώθηκε στο Γυμναστήριο κολυμβητήριο του προσωπικού
στην Φ.Ε.Π.Α και σε εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α. στη Δάφνη. Σε
όλες τις περιπτώσεις έγινε προσπάθεια αντίληψης του κινδύνου μία
αντιμετώπιση που βασίζεται στην ατομική προσέγγιση. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση η προσέγγιση έγινε από την μεριά του
ειδικευμένου εκπαιδευτή. Επίσης αναζητήθηκαν τρωτά σημεία τα
οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν εστίες κινδύνου σε περίπτωση
σεισμού ή πυρκαγιάς.
Έτος δημιουργίας:
2021
Συγγραφείς:
Αλέξανδρος -Ευστράτιος Σαλάκος
Λέξεις-κλειδιά:
αντίληψη κινδύνου, τρωτότητα, αθλητικές εγκαταστάσεις, επικινδυνότητα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός