Το βιβλιοπωλείο και οι εκδόσεις «Γνώση»

Technical report uoadl:2970543 295 Read counter

Unit:
Department of Theatre Studies
Title:
Το βιβλιοπωλείο και οι εκδόσεις «Γνώση»
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η πορεία του βιβλιοπωλείου «Γνώση» και των εκδόσεων «Γνώση» από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα. Οι συγκεκριμένες δύο επιχειρήσεις επιλέχθηκαν για δύο βασικούς λόγους. Αφενός διότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη η πορεία του εκδοτικού οίκου «Γνώση» -ούτε μπορεί κανείς να βρει έναν συνολικό κατάλογο των εκδόσεων- και αφετέρου διότι μέσα από αυτές τις δύο παράλληλες τροχιές, των εκδόσεων και του βιβλιοπωλείου, μπορεί κανείς να αποκτήσει μια γενικότερη ενδεικτική εικόνα για το εκδοτικό τοπίο και τις τάσεις που επικρατούν στο χώρο του βιβλίου εκείνα τα χρόνια και μέχρι σήμερα.
Publication year:
2020
Authors:
Χρήστος Χριστόπουλος
Keywords:
Ιστορία του βιβλίου, εκδόσεις, "Γνώση", βιβλιοπωλεία
Main subject category:
History
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf (3 MB) Open in new window