Το βιβλιοπωλείο και οι εκδόσεις «Γνώση»

Τεχνική αναφορά uoadl:2970543 241 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Τίτλος:
Το βιβλιοπωλείο και οι εκδόσεις «Γνώση»
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η πορεία του βιβλιοπωλείου «Γνώση» και των εκδόσεων «Γνώση» από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα. Οι συγκεκριμένες δύο επιχειρήσεις επιλέχθηκαν για δύο βασικούς λόγους. Αφενός διότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη η πορεία του εκδοτικού οίκου «Γνώση» -ούτε μπορεί κανείς να βρει έναν συνολικό κατάλογο των εκδόσεων- και αφετέρου διότι μέσα από αυτές τις δύο παράλληλες τροχιές, των εκδόσεων και του βιβλιοπωλείου, μπορεί κανείς να αποκτήσει μια γενικότερη ενδεικτική εικόνα για το εκδοτικό τοπίο και τις τάσεις που επικρατούν στο χώρο του βιβλίου εκείνα τα χρόνια και μέχρι σήμερα.
Έτος δημοσίευσης:
2020
Συγγραφείς:
Χρήστος Χριστόπουλος
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία του βιβλίου, εκδόσεις, "Γνώση", βιβλιοπωλεία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο