ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΤΌΜΟΣ Α - ΘΕΩΡΊΑ

Accessible textbook uoadl:2974692 567 Read counter

Ermofilos code:
3505
Book code:
-
Title:
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΤΌΜΟΣ Α - ΘΕΩΡΊΑ
Author:
Αχιλλέας Χαλδαιάκης
ISBN:
978-960-495-148-2
Publisher:
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ
Publication House:
ΆΘΩΣ
Year of publication:
2014
Category:
Σύγγραμμα
Course title:
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ-ΨΑΛΤΙΚΗ Α΄
Professors:
ΜΠΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Year:
2014
Semester:
1