Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Θηβών, του νομού Βοιωτίας.

Folklore Manuscript uoadl:3057 1720 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
1
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Θηβών, του νομού Βοιωτίας.
Creator:
Βασιλική Καλαμβοκίδου
Year submitted:
1965
Data collection period:
1965
Geographical region:
Βοιωτία
Town / Village:
Θήβα Βοιωτίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Παπανικολάου Κωνσταντίνα ετών 55 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις

1


2


3


4