Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Θηβών, του νομού Βοιωτίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3057 1764 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Θηβών, του νομού Βοιωτίας.
Συλλογέας:
Βασιλική Καλαμβοκίδου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Βοιωτία
Πόλη / Χωριό:
Θήβα Βοιωτίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Παπανικολάου Κωνσταντίνα ετών 55 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4